Mbulon për hekurosje bordit

Kod20-10003
Model /
Tip /
Përbërjecanvas termike, ngjyra metalike
Përmasa1400 х 520 mm (±)
  
Sistemi për të lidhur fije.
Mbulon për hekurosje bordit me izolim termik.
ProdhuesTurqi
Hetim (Order)
Hetim (Urdhër) e lidhur me Mbulon për hekurosje bordit